جستجو

برگزاری پنحاه و پنجمین کنگره سالانه بین المللی انجمن دندانپزشکان ایران

تیر ۲۰, ۱۳۹۴
ارسال شده در اخبار
تیر ۲۰, ۱۳۹۴
ارسال شده در اخبار
تیر ۱۳, ۱۳۹۴

این مجموعه قصد دارد در طرح “مرجع جامع محصولات دندان پزشکی” مشخصات کلیه محصولات دندان پزشکی را در یک دوره یکساله همراه با انتشار چهار جلد کتاب دراین درگاه اینترنتی ثبت نماید. در گام اول به معرفی کلیه سیستمهای ایمپلنتی وبیومتریالهای بازسازی کننده(مواد پیوند استخوان و غشاهای محافظ) وهمچنین شرکتهای تولیدی وتوزیع کننده این محصولات اقدام می نماید. این مهم به زودی به سرانجام خواهد رسید و مطمئنا نظرات وهمکاری شما ما رادرهرچه بهتر شدن اجرای این امر یاری می نماید.

ارسال شده در متن صفحه اصلی